top of page

Jak se učí dětem s oslabeným sluchovým vnímáním

Sluchové vnímání je jedna z dílčích funkcí, kterou mívají často oslabenou děti s poruchami učení a pozornosti. Nejedná se o poruchu sluchu jako takového, spíše o způsob, jak centrální nervová soustava zpracovává sluchové signály. 

Vzpomínáte na staré filmy, ve kterých byla hudba stejně hlasitá jako dialogy? Že vás to za chvíli začalo pěkně štvát? Mě to vždycky rychle odradilo, vůbec jsem se na takové filmy nechtěla dívat, protože jsem se pořád jen soustředila na to, co kdo říká, a do dvaceti minut mě spolehluvě rozbolela hlava.


Takto slyší lidé, kteří mají problémy se sluchovým vnímáním. Jejich mozek ještě neumí určit správné priority – které zvuky jsou důležité a mají se dostat do popření, a které ne a mají ustoupit do pozadí. Tím pádem je všechno stejně nahlas. Když si představíte plnou školní třídu, kde o ruchy nikdy není nouze, nejspíš vám dojde, jak rychle to dítě vyčerpá.


Děti pak někdy začnou samy vyrušovat, křičet, vydávat různé zvuky nebo dokonce skřeky – vydávaný hluk má za cíl přebít okolní podněty, které je zahlcují. Nebo se naopak uzavřou do sebe a raději nevnímají nic. Prostě potřebují ulevit přetížené nervové soustavě.

Úspěšné školní fungování úzce souvisí se sluchovými dovednostmi. Existuje mnoho dětí, které mají sice objektivně sluch v pořádku, nicméně „neslyší” jemné rozdíly v řeči – pořadí hlásek ve slově, délky hlásek, měkčení, nevnímají intonaci a melodii řeči, snadno se nechají v poslouchání vyrušit, nepamatují si slyšené apod.


Sluchové vnímání výrazně ovlivňuje školní výsledky. Pokud je oslabené, velmi pravděpodobně se objeví některé z následujcích problémů:

  • potíže s vnímáním ústních pokynů a výkladu

  • rychlá ztráta pozornosti v rušnějším prostředí

  • přehazování a záměny písmen při psaní

  • spojování slov při psaní a dělení slov do slabik

  • chybování v určování délek a měkčení

  • zapamatování sluchových vjemů

  • rychlost zpracování sluchových vjemů

  • dítě v cizích jazycích píše slovo tak, jak ho slyší

  • potíže se čtením a vnímáním obsahu čteného

  • vyšší chybovost v pravopisu

Pokud umíte anglicky a zajímala by vás audio ukázka, mrněte na toto video:
Co s tím?

Oslabení sluchového vnímání nechodí samo, ale je vždy součástí rozsáhlejšího problému. Nevyplatí se čekat, jestli potíže samy nezmizí. Čím je dítě mladší, tím snáze se dá s jeho obtížemi pracovat. Existuje dokonce šance, že dojde k jejich úplnému vykompenzování.


Na školské úrovni tyto obtíže diagnostikují pedagogicko-psychologické poradny. Jsou také institucí vydávající následně doporučení pro školu. Co ovšem neposkytují, je samotná podpůrná péče. Za tyto účely se můžete obrátit třeba právě na Soukromou speciálně-pedagogickou praxi Klára. Úvodní konzultace je zcela nezávazná a zdarma.

Vyzkoušejte e-book

Rozcvičky pro uši

Metodicky seřazené hravé aktivity pro rozvoj sluchového vnímání u předškoláků i školáků.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Комментарии


bottom of page