top of page

CENÍK

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

11.png

Úvodní konzultace

300 Kč

30 min

Nezávazné setkání, na kterém probereme, zda se pro vás služby SSPP Klára hodí.

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

11.png

Vstupní diagnostika

3000 Kč

60 - 90 min práce s dítětem / 60 min konzultace se zákonnými zástupci

Zahrnuje vyšetření přetrvávání primárních reflexů a orientační screening dílčích funkcí, vytvoření zprávy s plánem podpory a její konzultace se zákonnými zástupci.

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

11.png

Konzultace

600 Kč

45 min

Konzultace znamená přímou práci s dítětem nebo poradenské setkání s rodiči. Konzultace probíhají jednou za dva týdny. Pokud to umožňuje kapacita pracoviště, je možné setkávání každý týden. V případě delších intervalů je platná cena pro Dálkové cvičení NVS. V případě konzultace mimo pracoviště se připočítává jízdné.

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

11.png

Konference

300 Kč

30 min

Online nebo telefonická konzultace s rodičem nebo dalšími odborníky pečujícími o dítě (pedagogové MŠ/ZŠ, logoped, fyzioterapeut atd.).

Více zde

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

11.png

Videokontrola

300 Kč

Poskytnutí zpětné vazby k videonahrávce cvičení NVS. Klienti Dálkového cvičení NVS již mají tuto službu v ceně.

Více zde

Platný od 1. 12. 2023

Komplexní programy

Dálkové cvičení NVS

dálkový program.png

900 Kč za setkání

Tento program zahrnuje 1x osobní konzultaci za 4-6 týdnů, na které probíhá kontrola cvičení. V mezičase rodiče pořizují a posílají videa cvičení a já na oplátku zpětnou vazbu. Součástí je i online či telefonická podpora. Je nutné absolvovat zvlášť vstupní diagnostiku. Program se hodí pro klienty, kteří nemají možnost častěji osobně dojíždět na konzultace a jejichž podpora se zaměřuje hlavně na inhibici primárních reflexů.

Neurovývojová stimulace (1).png

Reedukace na doma

900 Kč za setkání

Tento program zahrnuje 1x osobní konzultaci ze 4-6 týdnů, metodickou telefonickou podporu rodičům a podklady pro domácí cvičení. U tohoto programu je nezbytné nejprve absolvovat vstupní diagnostiku. Program je vhodný pro klienty, u kterých již nepřetrvávají primární reflexy a hledají finančně dostupnější speciálně-pedagogickou podporu.

ropratem-ukazka-na-sirku.jpg

ROPRATEM

Cena na dotaz

Program pro ROzvoj PRAcovního TEMpa je vhodný pro děti od 9 let, středoškoláky a dospělé, u kterých již nepřetrvávají primární reflexy. Délka programu jsou 3 - 4 měsíce, během kterých je k dispozici odborné vedení.

KUPOZ.jpg

KuPOZ

Cena na dotaz

Tento program na rozvoj pozornosti je vhodný pro děti od 8 do cca 12 let.

Trvá 15 týdnů, během kterých děti s rodiči pracují doma pod odborným vedením. Během programu probíhají pravidelná osobní nebo online setkávání. 

Storno podmínky

Klient může zrušit domluvený termín z jakéhokoliv důvodu.

  • Zruší-li klient domluvený termín v době do 24 hodin před začátkem setkání, činí storno poplatek 0% ze sjednané ceny.

  • Zruší-li klient domluvený termín méně než 24 hodin před začátkem setkání, nebo se na setkání nedostaví, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% sjednané ceny. Další konzultace mohou proběhnout následně až po uhrazení storno poplatku.

  • V případě, že klient storno poplatek neuhradí nebo setkání zruší několikrát po sobě nebo několikrát v krátkém časovém období, může být ze strany SSPP Klára ukončena spolupráce.

  • Storno podmínky mohou být ve Smlouvě o poskytování služeb individuálně upraveny.

bottom of page