top of page

CENÍK

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

11.png

Úvodní konzultace

300 Kč

30 min

Nezávazné setkání, na kterém probereme, zda se pro vás služby SSPP Klára hodí a vysvětlíme si, jak prakticky probíhají.

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

11.png

Vstupní diagnostika

3000 Kč

60 - 90 min práce s dítětem / 60 min konzultace se zákonnými zástupci

Zahrnuje vyšetření přetrvávání primárních reflexů a orientační screening dílčích funkcí, vytvoření zprávy s plánem podpory a její konzultace se zákonnými zástupci.

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

11.png

Konzultace

600 Kč

45 min

Konzultace znamená přímou práci s dítětem nebo poradenské setkání s rodiči.

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

11.png

Konference

300 Kč

30 min

Online nebo telefonická konzultace s rodičem nebo dalšími odborníky pečujícími o dítě (pedagogové MŠ/ZŠ, logoped, fyzioterapeut atd.).

Více zde

Jsem odstavec. Klikněte zde pro přidávání a úpravu vlastního textu. Je to snadné.

11.png

Videokontrola

300 Kč

Poskytnutí zpětné vazby k videonahrávce cvičení NVS. Klienti Dálkového cvičení NVS již mají tuto službu v ceně.

Více zde

Platný od 1. 12. 2023

Komplexní programy

Neurovývojová stimulace

dálkový program.png

900 Kč za setkání

(Dříve Dálkové cvičení NVS)

Tento program zahrnuje 1x osobní konzultaci za 4-6 týdnů, na které probíhá kontrola cvičení. V mezičase rodiče pořizují a posílají videa cvičení a já na oplátku zpětnou vazbu. Součástí je i online či telefonická podpora. Je nutné absolvovat zvlášť vstupní diagnostiku. Tento program je základní podpůrný nástroj využívaný

v SSPP Klára.

Neurovývojová stimulace (1).png

Reedukace na doma

900 Kč za setkání

Tento program zahrnuje 1x osobní konzultaci ze 4-6 týdnů, metodickou telefonickou podporu rodičům a podklady pro domácí cvičení. U tohoto programu je nezbytné nejprve absolvovat vstupní diagnostiku. Program je vhodný pro klienty, u kterých již nepřetrvávají primární reflexy.

ropratem-ukazka-na-sirku.jpg

ROPRATEM

Cena po dohodě

Program pro ROzvoj PRAcovního TEMpa je vhodný pro děti od 9 let, středoškoláky a dospělé, u kterých již nepřetrvávají primární reflexy. Délka programu jsou 3 - 4 měsíce, během kterých je k dispozici odborné vedení.

KUPOZ.jpg

KuPOZ

Cena po dohodě

Tento program na rozvoj pozornosti je vhodný pro děti od 8 do cca 12 let.

Trvá 15 týdnů, během kterých děti s rodiči pracují doma pod odborným vedením. Během programu probíhají pravidelná osobní nebo online setkávání. 

Storno podmínky

Klient může zrušit domluvený termín z jakéhokoliv důvodu.

  • Zruší-li klient domluvený termín v době do 24 hodin před začátkem setkání, činí storno poplatek 0% ze sjednané ceny.

  • Zruší-li klient domluvený termín méně než 24 hodin před začátkem setkání, nebo se na setkání nedostaví, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% sjednané ceny. Další konzultace mohou proběhnout následně až po uhrazení storno poplatku.

  • V případě, že klient storno poplatek neuhradí nebo setkání zruší několikrát po sobě nebo několikrát v krátkém časovém období, může být ze strany SSPP Klára ukončena spolupráce.

  • Storno podmínky mohou být ve Smlouvě o poskytování služeb individuálně upraveny.

bottom of page