top of page

Dyslexie, dysortografie, dysgrafie a primární reflexy

Specifické poruchy učení jdou ruku v ruce s přetrváváním primárních reflexů. Dokonce se může stát, že přetrvávající primární reflexy jsou diagnostikované jako SPU.
 

Specifické poruchy učení jsme si představovali v samostatném článku. Přeskočím tedy rovnou k tomu, jak souvisejí s primárními reflexy. Stručná odpověď by byla, že zásadně. V praxi jsem ještě nepotkala dítě s SPU, u kterého by primární reflexy nepřetrvávaly. Ale třeba jsem ještě nehledala dostatečně dlouho :) Pokud trpíte Vy nebo vaše dítě specifickou poruchou učení, jsou v zásadě dvě možnosti. Buď přetrvávající primární reflexy danou poruchu zhoršují, nebo se jedná „jen" o symptomy přetrvávajících primárních reflexů, které byly nesprávně označené jako porucha učení.


Jak tedy zastaralé pohybové vzory ovlivňují dovednost číst a psát? Je několik primárních reflexů, které se poruchách učení zásadně podílejí:


Asymetricko-tonicko šíjováý reflex (ATŠR)

 • vyšší unavitelnost při čtení související s narušením očních pohybů, které jsou pro čtení nezbytné

 • narušení spolupráce očí (dvojité nebo rozostřené vidění)

 • narušená spolupráce mozkových hemisfér - dominance a specializace mozkových center se nemůže optimálně vyvíjet a s tím související snížení rychlosti, kterou mozek zpracovává smyslové podněty, otáčení písmen a čísel a zaměňování pravé a levé strany, případně obtíže s mluvením

 • zhoršená rovnováha a koordinace pohybů - děti s SPUS jsou často méně obratné než jejich vrstevníci

 • problémy s překročením středové čáry těla - např. když dítě při psaní otočí hlavo doprava, pravá ruka má tendenci se natahovat, to samé platí i pro pohled doleva a levou ruku

Tonicko-labyrintový reflex (TLR)

 • zhoršené prostorové vnímání a odhadování vzdáleností, které se odráží na zhoršeném citu pro pravou a levou stranu, 3D vnímání a schopnosti nápodoby

 • problémy zaostřit na blízko a sledovat pohybující se podněty očima

 • při pohledu dolů (např. do sešitu) se povolí svalové napětí, tělo se chce jakoby schoulit, čímž vzniká vyšší tlak na tužku, dítě má potřebu si podepřít hlavu nebo si lehat na stůl

Moroův reflex

 • způsobuje tzv. vizuální stres (problémy s černým písmem na bílém papíru)

 • narušuje soustředění kvůli neschopnosti mozku odlišit důležité sluchové a zrakové vjemy od šumu na pozadí

Symetricko-tonicko šíjový reflex (STŠR)

 • problém zaostřit při pohledu do dálky a zpět na blízko, např. při opisování z tabule

 • problémy s koordinací oko-ruka

 • předklon hlavy nutí paže se skrčit a nohy natáhnout

 • děti jsou v sedu neklidné, snaží se „omotávat" nohy okolo židle, sedají si na paty, snaží se nohy nějak zafixovat, často se houpou na židli

 • při předklonu jdou ramena dopředu a na tužku je vyvíjený větší tlak, ruka nemůže zůstat uvolněná pro psaní

Co s tím?

Primární reflexy bohužel samy od sebe neodezní. Najděte ve svém okolí odborníka, který se zabývá neurovývojovou stimulací, nejlépe když je daný odborník certifikovaný pro NVS. V Brně se můžete obrátit i na mě v SSPP Klára a domluvit si nezávazné úvodní setkání.


Literatura

VOLEMANOVÁ, Marja. Přetrvávající primární reflexy: opomíjený faktor problémů učení a chování. 2. rozšířené vydání. Statenice: INVTS, 2019. ISBN 978-80-907369-0-0.

Vyzkoušejte e-book

Rozcvičky pro uši

Metodicky seřazené hravé aktivity pro rozvoj sluchového vnímání u předškoláků i školáků.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page