top of page

KLÁRA JABŮRKOVÁ

speciální pedagožka 

DSC_2918_upr.jpg

Jmenuji se Klára Jabůrková a jako speciální pedagožka se zabývám podporou a rozvojem dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Zaměřuji se zejména na rozvoj dítěte od samotných základů, proto je mou hlavní metodou neurovývojová stimulace. Tu doplňuji podle potřeb dítěte dalšími speciálně pedagogickými metodami, například rozvíjením kognitivních funkcí.

 

Důležité pro mě  je, aby dítě dokázalo prožít radost z úspěchu, uvědomilo si svoje pokroky, obnovilo svou sebedůvěru a získalo odvahu čelit školním i dalším výzvám. Veškerá práce je přizpůsobená věku dětí a vychází z moderních vědeckých poznatků.

Každé dítě si zaslouží úspěch

Úspěšné dítě je pro mě takové, které se cítí ve vlastním těle a se svým prožíváním pohodlně, má radost z učení a objevování a jeho životní volby nedefinuje, co všechno nemůže a nezvládá, ale co naopak dokáže. Je to dítě, ze kterého vyroste dospělý člověk, který vnímá potenciál světa kolem a dokáže mu vyjít vstříc.

 

Profesní dráha

 

Získala jsem magisterský titul v oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzitě, původně se zaměřením na těžká a kombinovaná postižení. V praxi na základních školách jsem si následně rozšířila oblast působení o problematiku poruch učení a pozornosti.

 

Zásadním milníkem bylo vzdělání a certifikace v metodě Neurovývojové stimulace u PhDr. Marji Volemanové, PhD. Z této metody se stal základ péče o děti v SSPP Klára.

 

V praxi jsem jako školní speciální pedagožka  působila - a dosud částečně působím - na běžných i alternativních základních školách. Při péči o děti se totiž vždy hodí vědět, na jaký výchovně-vzdělávací přístup jsou zvyklé. Mám tedy osobní vhled například do směrů vycházejících ze svobodného vzdělávání i do waldorfské pedagogiky.

bottom of page