top of page
Neurovývojová stimulace

SSPP Klára je certifikovaným pracovištěm neurovývojové stimulace

NVS.png

Neurovývojová stimulace (NVS) je v srdci péče o klienty v SSPP Klára. První, co na tomto světě máme, je totiž naše vlastní tělo a již od prvních chvil života se učíme pohybem a interakcí s okolím. K tomu nám jako miminkům pomáhají tzv. primární reflexy, například:

Když se novorozenec lekne, rozhodí ručičky a začne křičet.

To je primární reflex.

Když novorozenec otočí hlavičku, natáhne na stejné straně i ručku.

To je také primární reflex. 

Když miminko předkloní hlavičku, celé tělo se mu schoulí do klubíčka.

I to je primární reflex.

Primární reflexy pomáhají děťátku, aby zvládlo porod, zajišťují jeho přežití v době po porodu a zprostředkovávají mozku důležité vjemy pro učení. Jsou mimořádně důležité, ale nemají s námi zůstat po celý život. Mají je nahradit pokročilejší funkce mozku, nejprve přechodné reflexy a pak posturální reflexy, které už naopak dobře rozvinuté po celý život chceme.

Přetrvávání primárních reflexů je u kořenů široké škály potíží - jedná se o potíže s pohybem, rovnováhou, psychickým prožíváním, pozorností, soustředěním, čtením, psaním i matematikou. Mohou způsobovat i přidružené zdravotní problémy - např. časté ORL infekce, kulatá záda, skoliózu, bolesti šíje a zad a zvýšení krevního tlaku v dospělosti.

NVS představuje možnost, jak primární reflexy rozcvičit. Mozek tím získá šanci zefektivnit svou práci, odstraní se fyzické překážky pro další rozvoj a mnohonásobně se zlepší kvalita života. 

Stručný přehled symptomů

Moroův reflex

 • poruchy soustředění, ADHD, ADD

 • extrémní plachost

 • malé sebevědomí

 • citlivost na světlo

 • vizuální stres

 • alergie

 • syndrom vyhoření

 • neschopnost odfiltrovat stimuly

 • lekavost nebo nopak nevnímavost k okolí

 • agresivita

 • emoční labilita

 • neklidné oční pohyby

Tonicko-labyrintový reflex (TLR)

 • horší držení těla

 • chůze po špičkách

 • kulatá záda

 • neschopnost vidět vzdálenosti

 • horší konvergence očí

 • psaní zdola nahoru

 • přeskakování řádků při čtení, otáčení písmen

 • problémy se sezením v klidu

 • závratě a zvracení při jízdě autem

 • chápání časoprostorových vztahů a abstraktních pojmů

 • obtíže v matematice

Landau

 • problémy s rychle se střídajícími se pohyby - skákání, běhání, skákání po jedné noze

Další reflexy

 • Palmární

 • Plantární

 • Hledací

 • Sací

Asymetricko-tonicko šíjový reflex (ATŠR)

 • problémy s koordinací oko-ruka

 • horší grafomotorika

 • nesoulad mezi mluveným a psaným projevem

 • problémy se sledováním řádků očima

 • zhoršená rovnováha

 • přetrvávání zkřížené nebo nejasné laterality i po dovršení 8 let

Spinální-galantův reflex

 • pomočování nad 5 let věku

 • horší držení těla, skolióza

 • problémy s koncentrací a koordinací

 • nesnášenlivost těsného oblečení přes bedra

 • problémy se sezením v klidu

Symetricko-tonicko šíjový reflex (STŠR)

 • tendence se „zhroutit" na školní lavici

 • špatná spolupráce horní a spodní poloviny těla

 • nemůže normálně lézt, ledaže zablokuje lokty nebo má nohy nahoru

 • problémy s opisováním textu z tabule

 • problém zaostřit do dálky a rychle zpět, horší 3D vidění

 • problémy s plaváním

 • neschopnost se soustředit v jedné poloze

Literatura:

VOLEMANOVÁ, Marja. Přetrvávající primární reflexy: opomíjený faktor problémů učení a chování. 2. rozšířené vydání. Statenice: INVTS, 2019. ISBN 978-80-907369-0-0.

VOLEMANOVÁ, Marja. Teoretické základy metody neuro-vývojové stimulace. Statenice: INVTS, 2021. ISBN 978-80-907369-4-8.

bottom of page