top of page
Poradenství

Poradenská práce je zásadní součástí péče o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Zejména vnímáme-li dítě celostně, musíme vzít do hry i rodinu, školu a další odborníky, kteří se na podpoře dítěte podílejí. Nejlepších výsledků dosáhneme tehdy, když bude působení na dítě jednotné a ucelené. V SSPP Klára jsem proto vždy připravená být součástí týmu, který o dítě pečuje. Zahrnuje to konference s dalšími odborníky, konzultace s učiteli i podporu rodiny.

Poradenství zahrnuje i účast na diferenciální diagnostice speciálních vzdělávacích potřeb. Tohoto postupu se využívá tehdy, když není zřejmá příčina obtíží. Klientům tak dokáži doporučit pracoviště, na která se obrátit kvůli získání dalších informací.

Image by Hannah Busing
bottom of page