top of page
Zásady ochrany osobních údajů

A. Úvod

Tyto webové stránky provozuje Mgr. Klára Jabůrková, IČO: 11900857 se sídlem Obřanská 364/160, 614 00, Brno - Maloměřice, zapsaná v živnostenském rejstříku.

Na tomhle místě si můžete přečíst podmínky použití stránek Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára a dalších souvisejících webových stránek (např. profily webu na sociálních sítích).

 1. Vstupem na mé webové stránky a využíváním nabízených služeb souhlasíte s podmínkami a zásadami zde uvedenými.

 2. Soukromí návštěvníků mých webových stránek je pro mě velmi důležité a zavázala jsme se ho chránit. Tato pravidla vysvětlují, jak s vašimi osobními údaji nakládám.

 3. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s těmito podmínkami při první návštěvě mých webových stránek mi umožňuje použít soubory cookies při každé další návštěvě.

 4. Nakládání s osobními údaji klientů Speciálně pedagogické praxe Klára je dodatečně upraveno Smlouvou o poskytování služeb.

B. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;

 2. informace o vašich návštěvách a použití mých webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;

 3. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k mým e-mailovým službám nebo newsletterům;

 4. informace, které zadáváte při používání služeb na těchto webových stránkách;

 5. informace vygenerované při používání mých webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;

 6. informace, které odešlete na mé webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;

 7. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou mi pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;

 8. jakékoliv další osobní údaje, které mi pošlete.

Než mi sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

C. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které mi byly poskytnuty prostřednictvím mých webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžu využít pro následující účely:

 1. správu svých webových stránek a podnikání;

 2. přizpůsobení těchto webových stránek právě vám;

 3. umožnění využívání služeb dostupných na těchto webových stránkách;

 4. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím těchto webových stránek;

 5. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;

 6. zasílání obchodních sdělení;

 7. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;

 8. zaslání e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);

 9. zasílání marketingových sdělení týkajících se mého podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslím, že by vás mohly zajímat, a to e-mailem nebo podobnou technologií (můžete mě kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);

 10. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s tímto webem.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na tomto webu, zveřejním a použiji je v souladu s licencí, kterou mi poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na tomto webu a lze je upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

D. Zveřejnění vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje mohu zveřejnit:

 1. v rozsahu, v jakém jsem povinna tak učinit ze zákona;

 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;

 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany svých zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům).

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudu vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

E. Uchovávání osobních údajů

V této části jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abych dodržovala zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

 1. Osobní údaje, které zpracovávám pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.

 2. Bez ohledu na bod 1 této části E si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje

  1. ​v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona

  2. pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a

  3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům).

F. Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. Přijímám přiměřená technická a organizační opatření, abych zabránila ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje ukládám na zabezpečené úložiště.

 3. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemohu zaručit.

G. Změny

Tyto zásady mohu občas aktualizovat zveřejněním nové verze na svých webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás mohu upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na svých webových stránkách.

H. Vaše práva

Můžete požadovat, abych vám poskytla jakékoli osobní údaje, které o vás mám. Pro poskytnutí takovýchto informacíje nutné předložení dokladu o vaší totožnosti v případě, že nejste smluvním klientem Soukromé speciálně pedagogické praxe Klára (v takovém případě není prokázání dokladem totožnosti nutné). Za tímto účelem přijímám fotokopii vašeho pasu, občanského průkazu nebo řidičského průkazu ověřenou notářem a doručenou písemně na adresu uvedenou v úvodu tohoto dokumentu.

V rozsahu povoleném zákonem mohu poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Můžete kdykoliv požadovat, abych vaše osobní údaje nezpracovávala pro marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použiji, nebo vám nabídnu možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

I. Weby a aplikace třetích stran

Mé webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a některé služby mohou být zprostředkovány aplikacemi třetích stran. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemám kontrolu a nenesu za ně odpovědnost.

J. Soubory cookies

Mé webové stránky používají soubory cookies, které pomáhají fungování webu a také ke sledování vaší interakce s mými weby. Mimo jiné mi to umožňuje tvořit obsah, který je pro vás zajímavý a užitečný. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládám, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny.​

Pokud si přejete odvolat svůj souhlas s využíváním cookies, kontaktujte mě pomocí e-mailu jaburkova@sspp-klara.com nebo přes kontaktní formulář na tomto webu.

bottom of page