top of page

Ale on rád sportuje, takže jaké primární reflexy?

Dítko aktivně sportuje a přesto mu přetrvávají primární reflexy, jak je to možné? Proč se to sportem nezlepšilo, když jde o nějaké pohyby? K čemu mu bude nějaké cvičení navíc? Na tyto i další otázky vám nabízím odpověď v tomto článku


 

Když s rodiči řešíme přetrvávání primárních reflexů u jejich dítěte, častěji syna, tři z pěti rodičů se diví, jak je to možné. Vždyť často a rád sportuje, tak jaké problémy s pohybem, jaké primární reflexy? Pak se ale potkáme u diagnostiky a ukáže se, že dítě je sice zaujatým sportovcem nebo sportovkyní, ale primární reflexy stejně ještě přetrvávají. Nehledě na to, že primární reflexy vypovídají o tom, že neurovývoj neprobíhá optimálně, což zahrnuje širší škálu problémů než jen koordinační neobratnost u pohybu.


Primární reflexy se projevují určitými pohyby, ale hlavně díky nim fyzicky vidíme úroveň neurovývoje dítěte, tzn. jeho kognitivní vývoj.

Jak je to tedy se sportem u dětí s přetrvávajícími primárními reflexy?


Děti, které to k pohybu silně táhne, si najdou sport, který jim sedí. U kterého buď dokážou zvládnout nepříjemnosti plynoucí z projevů primárních reflexů, nebo si vyberou takový pohyb, který je nedráždí. Například problémy s rovnováhou mohou někdy zvládnou tak, že dělají rychlé, dynamické pohyby. Mohou mít natolik bystrou pohybovou inteligenci, že svoje koordinační obtíže berou při kalkulování pohybu do úvahy. Pohyb opakovaně zkoušejí a učí se, jak přimět svoje tělo, aby reagovalo žádoucím způsobem. Nezapojí oslabené svaly a chybí jim posturální reflexy, ale ony to vykompenzují jinými pohyby. Jindy je zase pohyb baví natolik, že se nenechají rozhodit ani obtížemi, které jim přináší.


Dokonce může dojít k přehnané kompenzaci oslabené rovnováhy a propriorecepce - dítě se není v podstatě schopné zastavit, má nutkání se stále hýbat.

Věděli jste například, že inhibice primárních reflexů se pomalu dostává i do péče o děti, které mají na to, aby se sportu věnovaly na špičkové úrovni? Jestli se jim daří i navzdory primárním reflexům, tak jejich inhibice jim schopnosti zvedá ještě o stupeň výš.


Dětem s přetrvávajícími primárními reflexy chybí správně rozvinuté posturální reflexy. Kvůli tomu roste riziko úrazů při sportu. Posturální reflexy zajišťují mimo jiné i automatickou rovnováhu, zapojení správných svalů při rychlých reflexivních reakcích a hlavně - dítě nebojuje s vlastním tělem, tělo s ním spolupracuje.


Takže proč řešit primární reflexy o malých sportovců a sportovkyň?

Primární reflexy se navenek projevují určitými pohybovými vzory. Ty ovšem ukazují na neoruologický vývoj i v kognitivní oblasti (soustředění, paměti, sluchovém, zrakovém a prostorovém vnímání, spolupráci mozkových hemisfér), emočním prožívání, seberegulaci, řeči, čtení, psaní, počítání. Oslabení těchto oblastí v různých kombinacích pak dostává jména jako ADHD, poruchy učení, dysfázie, opožděný vývoj apod.


Jak to, že se primární reflexy sportem nevyřešily samy?

To je skvělá otázka! Určitě totiž existují děti, u kterých se přesně tohle stalo - díky aktivnímu pohybu primární reflexy odezněly tak, jak měly. Například pokud přetrvával jeden jediný reflex. Rodiče těchto dětí ale nemají důvod hledat speciální pedagogy, takže o nich mnoho nevíme. K inhibici každého reflexu jsou totiž potřeba velmi specifické pohyby, které musí být prováděné velmi přesně, se zapojením správných svalů. Takové pohyby nezprostředkovává systematicky ani fotbal, atletika, gymnastika, parkour ani žádný jiný sport. Stejně jako nácvik čtení sám o sobě nevyřeší dyslexii, běhání za míčem nebo dělání hvězd nevyřeší přetrvávající primární reflexy.


Ale! Sportující děti mají inhibici primárních reflexů v něčem trochu snazší. Mívají lepší svalový tonus a návyk pravidelně cvičit a to udělá při celé terapii hodně.


Máte podezření na přetrvání primárních reflexů u svého dítěte? Domluvte si se mnou nezávaznou úvodní konzultaci a probereme to.
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page