Image by 🇸🇮 Janko Ferlič

SOUKROMÁ SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ PRAXE KLÁRA

Posláním SSPP Klára je poskytovat odbornou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinám.

 
Certifikace NVS
Aktuálně

1. září 2022

Dnešním dnem se SSPP Klára stává certifikovaným pracovištěm neurovývojové stimulace.

 
Neurovývojová stimulace.png
10.png
8.png
6.png
9.png
králík_edited.png

Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára poskytuje podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům. Pomocí individuálně sestavené terapie se zaměřuje na nápravu a zmírnění vzdělávacích obtíží a to zejména u dětí v předškolním a školním věku, u kterých se vyskytují obtíže související s: 

  • poruchami učení

  • oslabenými dílčími funkcemi

  • opožděným vývojem

  • vývojovou dysfázií

  • poruchami pozornosti

  • lehkým mentálním postižením

  • poruchami autistického spektra

Vítány jsou i děti, jejichž obtíže zatím žádný oficiální název nemají. SSPP Klára je pro vlastní potřebu vybavená diagnostickými postupy, které pomohou zvolit vhodný podpůrný program.

Každé dítě §s§i §zas§louží §ús§pěch!

BLOG