top of page
Image by 🇸🇮 Janko Ferlič

SOUKROMÁ SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ PRAXE KLÁRA

Posláním SSPP Klára je poskytovat odbornou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinám.

Domů: Welcome
Poskytování služeb během jarních prázdnin a Velikonoc.
Aktuálně

2. 1. 2024

Během jarních prázdnin, 28.3. a 29.3. (Velký pátek) nedochází k přerušení provozu SSPP Klára. Na Velikonoční pondělí 1. 4. bude zavřeno.

Domů: About Me
Neurovývojová stimulace.png
10.png
8.png
6.png
9.png
králík_edited.png

Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára poskytuje podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům. Pomocí individuálně sestavené terapie se zaměřuje na nápravu a zmírnění vzdělávacích obtíží a to zejména u dětí v předškolním a školním věku, které trápí: 

  • poruchy učení

  • opožděný psychomotorický vývoj

  • vývojová dysfázie

  • ADHD a ADD

  • poruchy autistického spektra

  • přetrvávajícími primárními reflexy...

...a další obtíže

Vítány jsou i děti, jejichž obtíže zatím žádný oficiální název nemají. SSPP Klára je pro vlastní potřebu vybavená diagnostickými postupy, které pomohou navrhnout vhodnou podporu.

Každé dítě §s§i §zas§louží §ús§pěch!

BLOG

bottom of page