top of page
Image by 🇸🇮 Janko Ferlič

SOUKROMÁ SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ PRAXE KLÁRA

Posláním SSPP Klára je poskytovat odbornou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinám.

Domů: Welcome
Certifikace NVS
Aktuálně

1. září 2022

Dnešním dnem se SSPP Klára stává certifikovaným pracovištěm neurovývojové stimulace.

Domů: About Me
Neurovývojová stimulace.png
10.png
8.png
6.png
9.png
králík_edited.png

Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára poskytuje podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům. Pomocí individuálně sestavené terapie se zaměřuje na nápravu a zmírnění vzdělávacích obtíží a to zejména u dětí v předškolním a školním věku, u kterých se vyskytují obtíže související s: 

  • poruchami učení

  • oslabenými dílčími funkcemi

  • opožděným vývojem

  • vývojovou dysfázií

  • poruchami pozornosti

  • lehkým mentálním postižením

  • poruchami autistického spektra

Vítány jsou i děti, jejichž obtíže zatím žádný oficiální název nemají. SSPP Klára je pro vlastní potřebu vybavená diagnostickými postupy, které pomohou zvolit vhodný podpůrný program.

Každé dítě §s§i §zas§louží §ús§pěch!

BLOG

bottom of page