top of page
Image by 🇸🇮 Janko Ferlič

SOUKROMÁ SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ PRAXE KLÁRA

Posláním SSPP Klára je poskytovat odbornou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinám.

Domů: Welcome
Omezení provozu o letních prázdninách
Aktuálně

8. 6. 2024

K omezení provozu SSPP Klára o letních prázdninách 2024 dojde v tyto termíny:
4. - 8. 7.
11. - 15. 7.
22. 7. - 5. 7.
Počítejte v těchto termínech prosím s prodlevami v odpovědích na maily, videokontroly a další zprávy.

Domů: About Me
Neurovývojová stimulace.png
10.png
8.png
6.png
9.png
králík_edited.png

Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára poskytuje podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům. Pomocí individuálně sestavené péče se zaměřuje na nápravu a zmírnění vzdělávacích obtíží a to zejména u dětí v předškolním a školním věku, které trápí: 

  • poruchy učení

  • opožděný psychomotorický vývoj

  • vývojová dysfázie

  • ADHD a ADD

  • poruchy autistického spektra

  • přetrvávajícími primárními reflexy...

...a další obtíže

Vítány jsou i děti, jejichž obtíže zatím žádný oficiální název nemají. SSPP Klára je pro vlastní potřebu vybavená diagnostickými postupy, které pomohou navrhnout vhodnou podporu.

Každé dítě §s§i §zas§louží §ús§pěch!

BLOG

bottom of page