top of page

Reedukace na doma

Ne každá rodina si může dovolit časté návštěvy svého dítěte u soukromého odborníka. Program Reedukace na doma se proto snaží nabídnout řešení, které je cenově dostupné pro většinu rodin. Jako každá služba SSPP Klára je i tento program šitý na míru každého klienta zvlášť.
 

Každá speciálně-pedagogická péče zahrnuje domácí cvičení. „Po troškách a často" je hlavní reedukační zásada. V ideálním případě se mohu jako speciální pedagog setkávat s dítětem alespoň jednou týdně, abychom spolu přímo pracovali a v mezičase se dítě doma věnuje každodennímu cvičení. Svého klienta tak mohu opravdu do hloubky poznat, mohu velmi přesně zacílit cvičení na doma a mám kontrolu, že se dítě při provádění cviků nikam neodchýlí. Ne každá rodina to ovšem finančně utáhne a proto jsem sestavila program Reedukace na doma. Jak to v praxi vypadá?


Po vstupní diagnostice a sestavení plánu podpory se s klienty setkáváme jednou za měsíc, kdy spolu procházíme zadaná cvičení. Na základě našich schůzek cvičení dále rozvíjím a upravuji. Pokud se klient setká s obtížemi při provádění zadaných cvičení, jsem k dispozici na mailu i na telefonu, abych poradila. Pro starší klienty to může dokonce celkově příjemnější forma spolupráce.


Jak taková cvičení na doma mohou vypadat?


Má to pár pravidel. U dětských klientů zdůrazňuji, aby cvičení trvalo 15 - 20 minut, rozhodně ne déle. Cvičení má probíhat v co nejklidnějším prostředí s oporou dospělého. Dítě ani dospělý by neměli být ve stresu. Mozek je pod vlivem stresových hormonů nastavený na přežití, nikoliv na adaptaci. Důležitá je pravidelnost. Když se vynechá jednou týdně, tak se to zvládne. Jakmile se ale začne cvičení vynechávat dvakrát, třikrát, začne efektivita reedukace prudce klesat. Nejlepší je najít stálou část dne, do které se cvičení vsadí, aby se z něj stal takový denní stereotyp.


Nejčastěji spolupracuji s klienty, kteří trpí poruchami učení. Tyto potíže se skládají z různě kombinovaných oslabených dílčích funkcí, velmi často je přítomné oslabení sluchového vnímání, prostorového vnímání a motorická neobratnost. Zrovna na cvičení pro rozvoj sluchové analýzy vám můžu dát jeden krásný příklad aktivity, kterou pro děti nazývám „rozcvičkou pro uši". Cvičení si klidně můžete doma s dětmi zkusit. Je vhodné už pro děti od první třídy.


Krokování slov

Dospělý a dítě se postaví vedle sebe bok po boku. Řekne se nějaké slovo, pro začátek něco opravdu jednoduchého, z otevřených slabik - třeba MÁMA. Pravidlo je jednoduché - krátká hláska = krátký krok, dlouhá hláska = dlouhý krok. Takže začínáme právě teď...


M Á M A

krátký krok dlouhý krok krátký krok krátký krok


Nahlas se při každém kroku jmenuje příslušné písmeno, jdeme v rytmu a kroky musí pasovat na to, co říkáme. Dospělý slouží pro dítě jako kontrola. Když se dítěti daří, krokuje už pak slova samo. Složitost slov se podle schopností dítěte časem stupňuje. Nejnáročnější jsou slova se shluky souhlásek (nejoblíbenější slovo ze všech - čtvrtek :))


Obecně se snažím, aby při reedukačních cvičeních menší děti netrávily příliš času skloněné nad papírem, protože čím menší dítě, tím víc se rozvíjí pomocí pohybu a smyslů.


Co když u dítěte přetrvávají primární reflexy?

Primární reflexy je nutné rozcvičit dřív, než se přistoupí k reedukaci. Obsahem reedukace na doma tedy může být nejprve neurovývojová stimulace, ke které až postupně přidáme rozvíjení oslabených dílčích funkcí.


Přemýšlíte o speciálně pedagogické péči pro sebe nebo své dítě? Domluvte si se mnou nezávaznou úvodní schůzku a můžeme to společně probrat.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page