top of page

Poruchy autistického spektra a primární reflexy

Poruchy autistického spektra (PAS) se často pojí s přetrváváním primárních reflexů, které mohou už tak náročnou životní situaci výrazně zhoršovat. Zatímco PAS moderní medicína zatím vyřešit neumí, s přetrváváním primárních reflexů už si poradit umíme. 

Poruchy autistického spektra zasahují všechny oblasti vývoje člověka. Jde o vrozenou poruchu, jejíž příčiny doposud nejsou objasněné. Přestože projevy PAS se mohou zásadně lišit člověk od člověka, můžeme nalézt některé společné rysy. Jejich důsledkem je, že člověk dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Nevyhodnocuje správně podněty, které k němu směřují, a může nezvykle reagovat na běžné podněty.


Problémy související s PAS se vyskytují v oblastech tzv. autistické triády:

  • komunikace a řeč

  • sociální interakce

  • představivost (stereotypní zájmy, repetitivní chování, nesnášenlivost změn)

Moroův reflex

Tento reflex se aktivuje při záklonu hlavy a nečekaném světelném nebo sluchovém stimulu. V této chvíli dojde k fyzické reakci, při které se do krve uvolní kortizoval s adrenalinem. Následuje obranná reakce „boj nebo útěk". Moroův reflex způsobuje smyslovou hypersenzitivitu nebo naopak hyposenzitivitu a zhoršenou senzorickou integraci sluchového, zrakového, taktilního a čichového vnímání. Děti některé vjemy buď odmítají, nebo je naopak vyhledávají až příliš. Mozek nedokáže prioritizovat a vnímá tím pádem buď vše, nebo nic. Proto někdy dochází k opačné reakci – dítě se před vjemy raději uzavře a jeví se tím pádem jako netečné. Tyto děti také nemají rády, když nevědí, co bude, protože to může vyvolat novou vlnu nečekaných vjemů.


Sací, pátrací, palmární a Spinální Galantův reflex

Tyto reflexy se spouští dotekem a ovlivňují horší zpracovávání hmatových a čichových dojmů. Opět se dostáváme k možnému odmítání nebo přílišnému vyhledávání některých materiálů, povrchů, typů oblečení, přecitlivělosti na pachy, textury jídla apod.


Tonicko-labyrintový reflex (TLR)

TLR souvisí s rovnováhou a vnímáním vlastního těla. To se přenáší do problémů s orientací v prostoru a čase. Dochází k situacím, kdy děti s PAS přehnaně vyhledávají houpání, točení, případně roztáčejí předměty a dívají se na točící se předměty, protože jejich tělo si žádá výraznější stimulaci rovnovážného ústrojí.


Asymetricko-tonicko šíjový reflex (ATŠR)

ATŠR negativně ovlivňuje spolupráci mozkových hemisfér, což znamená přijmání a zpracování informací.


P/okud máte podezření, že vaše dítě nebo vy můžete trpět PAS, lze využít volně dostupných screeningových dotazníků, které s různou mírou spolehlivosti posuzují riziko přítomnosti PAS:

  • M-CHAT-R pro děti mezi 18 - 30 měsíci

  • M-DACH pro děti mezi 18 měsíci a 5 lety

  • ASAS pro děti ve věku 6 - 12 let

  • ASSQ pro děti ve věku 6 - 17 let

  • AQ pro dospělé

Co s tím?

Primární reflexy bohužel samy od sebe neodezní. Najděte ve svém okolí odborníka, který se zabývá neurovývojovou stimulací, nejlépe když je daný odborník certifikovaný pro NVS. V Brně se můžete obrátit i na mě v SSPP Klára a domluvit si nezávazné úvodní setkání.


Literatura

VOLEMANOVÁ, Marja. Přetrvávající primární reflexy: opomíjený faktor problémů učení a chování. 2. rozšířené vydání. Statenice: INVTS, 2019. ISBN 978-80-907369-0-0.
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page