top of page

Co je to ta RE-E-DU-KA-CE?

Ve své speciálně pedagogické praxi tento pojem používám často a proto vím, že rodiče mnohdy neví, co si pod ním mají představit. Je to nějaký zvláštní typ doučování? Terapie? Rehabilitace?Ne tak úplně. Doučování je součástí reedukace a s terapiemi a rehabilitacemi má něco trošku společného. Pojďme se na ni podívat blíž.


 

Reedukace, dříve nazývané nápravy, jsou zásadním způsobem podpory zejména u dětí se specifickými poruchami učení (všechny ty dys-něco), ale v širším slova smyslu to označuje speciálně-pedagogické postupy, které ovlivňují oslabené kognitivní funkce, mezi které patří:

  • pozornost a soustředění

  • paměť

  • rychlost zpracování informací, pracovní tempo

  • schopnost vyjadřování a porozumění

  • prostorová orientace

V kontextu vzdělávání k nim přidáme ještě rozvíjení oslabených dílčích funkcí:

  • sluchové vnímání a sluchová paměť

  • zrakové vnímání a zraková paměť

  • propojení sluchových podnětů se zrakovými a naopak

  • vnímání časového sledu, posloupností

  • plošně-prostorová orientace

Všechny tyto funkce se musejí harmonicky rozvíjet během vývoje dítěte. Při jejich oslabení děti často i přes velké úsilí selhávají ve škole a rozvíjejí se sekundární problémy jako syndrom školní neúspěšnosti, sociální a psychické problémy, odpor ke škole a roste riziko vzniku sociálně-patologických jevů. Jednoduše řečeno je to jako snažit se stavět dům na podmáčených základech.


Reedukační postupy pracují na rozvoji těchto oslabených funkcí. Mozek je totiž úžasně plastický orgán, který se s trochou úsilí nechá přesvědčit k tomu, že je potřeba začít budovat nové nervové spoje. Přínos reedukace tak sahá daleko za školní výsledky - když se skloubí vhodné metody s poctivým cvičením a úsilím, lze dopady poruchy minimalizovat, popřípadě kompenzovat.


Reedukace skvělým nástrojem, je však třeba si realisticky říct i její slabiny. Mezi tu jednoznačně největší patří časová náročnost. Přestože reedukační cvičení zabírají v průměru 15 min denně, jejich vynechávání prodlužuje celkovou dobu potřebnou k reedukaci. Snadno se tak stane, že když se děti cvičením poctivě nevěnují, brzy jsou ony i rodiče demotivovaní, protože nevidí žádné výsledky. Na druhou stranu – jakmile se při pravidelném cvičení úspěchy dostaví, je to velká radost a vysoká motivace pokračovat.


V Soukromé speciálně pedagogické praxi Klára se reedukaci věnuji u dětí, u kterých již nepřetrvávají primární reflexy. Jedním z mých nejoblíbenějších nástrojů pro reedukace u starších dětí je program ROPRATEM.


Přemýšlíte o podpoře svého dítěte? Domluvte si se mnou nezávaznou úvodní konzultaci.

Vyzkoušejte e-book

Rozcvičky pro uši

Metodicky seřazené hravé aktivity pro rozvoj sluchového vnímání u předškoláků i školáků.Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page