top of page

Vstupní diagnostika

Jak probíhá vstupní diagnostika v SSPP Klára a co vše si na ni připravit naleznete zde v článku. 

Vstupní diagnostika slouží k nastavení plánu podpory. Aktivity, kterými při tomto setkání s klienty procházíme, se mohou lišit v závislosti na tom, s jakými problémy a požadavky klient přichází. Většinou se jedná o činnosti zaměřené na rozpoznání úrovně dílčích funkcí kombinované se screeningovým testem na přetrvávání primárních reflexů a doplněné o případné zkoušky čtení, psaní nebo počítání. Zejména u mladších dětí také kladu důraz na to, aby to byly hravé aktivity, u kterých bude dětem příjemně.


V SSPP Klára neprobíhá standardizované testování, tzn. neporovnávám svá zjištění s univerzálně stanovenou normou. Vzhledem k rozdílům v českém školství to nepovažuji za vhodný nástroj. Vždy mě zajímá aktuální úroveň dítěte/klienta, co to pro něj aktuálně znamená v praxi, jak nad úkoly přemýšlí, jak se projevuje v řeči i v pohybu a kde leží potenciál k rozvoji. Hledám zóny nejbližšího rozvoje. Tento přístup patří do oblasti dynamické diagnostiky. Umožňuje mi to přizpůsobovat diagnostický a podpůrný proces individuálním potřebám klienta.


Co vzít s sebou na vstupní diagnostiku (lze po domluvě zaslat i online):

  • Vyplněný vstupní dotazník

  • Ukázky školní práce, jedná-li se o dětského nebo mladistvého klienta

  • Volně psaný text rukou v rozsahu alespoň půl A4, jedná-li se o dospělého klienta

  • Kopie zpráv ze souvisejících vyšetření (Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně-pedagogická centra, logopedie, nerologie, psychiatrie apod.)

V časovém odstupu od vstupní diagnostiky následuje konzultace, na které podrobně probereme navrhovanou podporu, zaškolím vás do cvičení na doma a dostanete potřebné podklady, aby se cvičení dobře dařilo.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page