top of page

Je pro mě a mé dítě vhodná SSPP Klára?

Pro rodiče může být velmi obtížné se zorientovat v nabídce všech možných metod práce s dětmi a často velmi rozdílných terapií vycházejících z různých přístupů. V tomto článku Vám proto pomůžu rozklíčovat, jestli zrovna Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára nabízí to, co hledáte. 

První oblastí, kterou je dobré vzít v úvahu, je, zda dokáže dítě spolupracovat. Není tím míněno, jestli se dokáže chovat, ale jestli je v jeho možnostech aktivně provádět rozvojová cvičení. Všechny metody, které pro podporu dítěte využívám, vyžadují jeho aktivní zapojení, nelze jimi pouze pasivně působit. Děti do cca 3 - 4 let ještě například potřebné spolupráce schopné nejsou, stejně tak děti s těžšími typy mentálního postižení. Pro děti s těžkým a kombinovaným zařízením aktuálně SSPP Klára zařízená bohužel není a nedisponuje ani bezbariérovým přístupem.


Druhou oblastí, kterou je důležité zvážit, je, jestli se jako rodina dokážete zapojit do navržených cvičení. Mnoho problémů má svoje řešení. Příčiny obtíží jde někdy zcela odstranit, jindy alespoň kompenzovat, aby nenarušovaly kvalitu života. Aby se tak stalo, je třeba pravidelně denně cvičit. Předškolní děti a ranní školáci se nechají často ochotně rodiči i mnou namotivovat, aby měli do cvičení chuť. Nicméně čím je dítě starší, tím náročnější jsou cvičení na jeho vůli a někdy je třeba nějakou dobu hledat, jakou formu podpory dítě akceptuje.


Předškoláci

U předškoláků ještě často obtíže nemají svůj název, diagnózu. SSPP Klára je v takovém případě nejvíce užitečná dětem, které se projevují nezrale pro školní docházku a potřebují rozvinout potřebné kompetence pro to, aby přechod do první třídy úspěšně zvládly. Zároveň ode mě klienti mohou dostat doporučení na další vyšetření, protože je někdy potřeba vyloučit závažnější příčiny problémů.


Školáci

Největší užitek ze služeb, které nabízím, budou mít děti, jejichž problémy jsou tzv. funkční a jsou často způsobené tím, čemu se dřívě říkalo lehká mozková dysfunkce. To zahrnuje poruchy učení a pozornosti a obtíže, které spočívají v oslabení dílčích funkcí a problémech ve spolupráci mozkových hemisfér. Metody práce v SSPPK mají velký přínos i pro děti s Aspergerovým syndromem a dalšími projevy z oblasti poruch autistického spektra, pokud dítě dokáže aktivně spolupracovat.


Starší školáci a středoškoláci


V praxi jsem vypozorovala, že ochota dětí na 2. stupni ZŠ a starších k provádějí specializovaných cvičení, zejména těch, které na první pohled nevypadají „jako škola", klesá. Pro tuto skupinu je z nabízených metod nejužitečnější zpravidla ROPRATEM, případně doučování, protože jsou nejlépe přijímané.


Nejlepším způsobem, jak zjistit, zda se pro Vás SSPP Klára hodí, však zůstává úvodní konzultace. Je zcela zdarma a bez jakýchkoliv závazků, takže se určitě vyplatí se objednat a probrat vše osobně.
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page