top of page

Co je potřeba, aby se uvolnila grafomotorika?

„Jak máme uvolnit ruku na kreslení a psaní? Pořád se nám to nedaří." Tenhle stesk jsem za poslední týdny četla na sociálních sítích několikrát. Laické rady většinou zahrnují tipy na lepší psací pomůcky, nebo třeba jednotažky. Proč to nemusí fungovat a co naopak zaručeně fungovat bude, se dozvíte v tomto článku. 

Impulzem ke vzniku tohoto článku je příhoda z rodičovského fóra, kde maminka předškolního dítěte položila otázku, jak rozvíjet grafomotoriku. Ukázalo se, že tento problém trápí docela dost maminek a mnohé mají pocit, že jejich děti už přece „něco musí umět" a že potřebují nějaký fígl na správný úchop pastelky. Ten fígl si v tomto článku odhalíme, ale speciální nástavec na tužku to není. Záleží totiž na tom, kde na vývojové škále motoriky se dítě nachází.


Vývoj grafomotoriky – což je pojem pro psychomotorické dovednosti potřebné pro psaní, kreslení, rýsování atd. – je dlouhý proces. Než se vůbec ke grafomotorice dostaneme, musíme projít všemi motorickými patry pěkně popořadě.


Hrubá motorika

Když se narodí miminko, můžeme pozorovat, že se světem interaguje celým svým tělíčkem. Pohybem se učí, poznává. Pohyb celého těla spadá do oblasti hrubé motoriky. Jakmile je děťátko stabilní na zádech a začne ovládat hlavičku, přesouvá se jeho úsilí směrem k vědomému uchopování a manipulaci s předměty. Tedy k jemné motorice. I nadále však zůstává oblast hrubé motoriky mimořádně důležitá pro celkový rozvoj dítěte. Chůze po různých druzích povrchů, skákání, běhání, houpání, chůze po schodech, jízda na tříkolkách a kolech, rozvíjení rovnováhy, koordinace, obratnosti, testování sama sebe vůči okolí (pociťování hranic vlastního těla) apod. jsou přirozené formy rozvoje této oblasti.


Pokud se u dítěte začnou objevovat potíže v této oblasti, efektem laviny se to začne promítat do všech pokročilejších dovedností. Stejně tak zanedbání této oblasti a nedostatek příležitostí k pohybu může velmi účinně zadělat na budoucí potíže nejen s grafomotorikou.


Pohyb u dětí přímo souvisí s neurologickým rozvojem, budováním a dozráváním nervových spojů.

Jemná motorika

Jemná motorika se uvolňuje postupně. Dítko nejprve používá celou paži, tzn. že pohyb vychází z ramene. V tomto období mu vyhovují velké plochy a kresebné materiály, které může svírat celou dlaní – třeba taková zeď a velké tlusté fixy nebo křídy, to je panečku parádní! Z pohledu dítěte samozřejmě, rodiče mívají jiný názor :) Skvělé a společensky únosné bývají velké role balicího papíru, které poskytují dostatečně velkou plochu. Skvělým materiálem je v tomto období vše, co příroda nabízí – klacky, kameny, kaštany, ulity, voda, písek, hlína (ano, i bahno – další rodičovsky populární rozvojový materiál :)). Stavění, házení, rozebírání, přenášení, hraní si... A vítě, co je úplně nejlepší? Zapojit dítě do domácích prací. Schválně se podívejte níže, co všechno děti zvládnou.


Následně se za různě dlouhou dobu mozek dovyvine a pohyb provádí naráz celé předloktí dítěte, už bez aktivního zapojení celé paže. Tomu se říká, že pohyb vychází z lokte. Dítě už se nepotřebuje tolik rozmachovat a pohyb se mu daří o trochu lépe ovládat. Veškeré stavebnice, navlékání velkých korálků, mačkání a trhání papíru, hraní s míči a jakékoliv běžné domácí i školkové aktivity postupně umožňují dítěti nějakou dobu trénovat vlastní jemnou motoriku. Až se stane, že se uvolní zápěstí.


Do této fáze dojdou zpravidla dříve či později všechny děti bez těžšího postižení. Zajímavé ovšem je, že ještě v první třídě se lze potkat s dětmi, u kterých pohyb ruky při psaní a kreslení vychází ze zápěstí. Tak se ale samozřejmě pohodlně ani hezky psát nedá. Pokud to přetrvává, je to velký ukazatel na potenciální neurovývojové obtíže. Jakmile dítěti vychází pohyb ze zápěstí, otvírá se mu možnost vytočit se při kreslení na ještě menší ploše (teprve tady se hodí klasické kancelářské papíry). Další rozvoj jemné motoriky podpoříme tím, že dítě má k dispozici drobnější materiály k vyrábění, navlékání, stavění atd.

Velmi zajímavou aktivitou je např. nasypat do větší mísy luštěniny a hrát s dítětem „na schovávanou". Do té mísy se totiž schová třeba autíčko nebo obdobná malá hračka a dítě je pak hmatem hledá. Je to skvělá masáž pro prsty! Hodí se i hmatová pexesa, poznávání předmětů po hmatu, rozcvičovací hry pro prstíky apod.


Hmatové pexeso na obrázku je ušité z filcu a uvnitř jsou různě tvarované těstoviny, dřevěné výřezy a knoflíčky.


Přivádením pozornosti k prstíkům tak podporujeme jejich uvolnění pro kreslení a psaní a teprve v této chvíli se vlastně můžeme bavit o cíleném rozvíjení grafomotoriky.


Grafomotorika

Grafomotorika není jen o uvolněné jemné motorice. Souvisí i se zrakovým rozlišováním a vizuomotorikou. Schopnost napodobit písmeno a číslici se skládá z toho, jestli ho dítě správně vidí a jestli dokáže přimět ruku, aby ho podle předlohy okopírovala. Není to vůbec snadný úkol a prvňáčci se proto před samotným psaním věnují grafomotorickým cvičením, tzv. jednotažkám. Pokud není jemná motorika uvolněná až pro prsty, představují pro dítě nicméně čiré utrpení a děti se jim v takovém případě urputně brání. V takové chvíli je potřeba vrátit se do fáze rozvoje jemné motoriky, ve které se dítě reálně nachází. Zahodit představy o tom, co se od něj v daném věku očekává a věnovat mu čas a prostor, aby se rozvíjelo na úrovni, na které to potřebuje. Někdy stačí tak jednoduchý trik, jako je předkreslení grafomotorického cvičení na velký formát, třeba balicí papír.


Kdy zpozornět

  • Když přetrvávají do školní docházky potíže s hrubou motorikou, zejména rovnováhou, střídáním nohou, chytáním a házením míče apod.

  • Když dítě ještě ve druhé polovině první třídy nemá pro psaní uvolněné prsty, ale pohyb vychází ze zápěstí, lokte nebo ramene.

  • Když dítě překresluje jednoduché tvary zřetelně zcela mimo a nelepší se to ani po pár měsících.

  • Když dítě píše nebo kreslí vzhůru nohama.

  • Když najdete svoje dítě v popisu symtpomů přetrvávajících primárních reflexů. V tom případě se grafomotorika velmi pravděpodobně bez specializované podpory neuvolní.


Potřebujete probrat potíže svého dítěte?

Zkuste si se mnou domluvit nezávaznou úvodní konzultaci.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page