top of page

Konzultace

  • 45 minut/y
  • 600 českých korun
  • Kozí

Popis služby

Konzultace znamená přímou práci s dítětem nebo poradenské setkání s rodiči. Při dlouhodobé spolupráci mají rodiče jednu konzultaci za pololetí zdarma pro zhodnocení pokroku dítěte a nastavení dalšího směřování podpory. V případě konzultace mimo pracoviště se připočítává jízdné.


Kontaktní údaje

  • Kozí 8, Brno-střed, Česko

    +420776396418

    jaburkova@sspp-klara.com


bottom of page